Earthquake and tsunami in Japan – March 2011

1. Toàn cảnh động đất, sóng thần Nhật (VNN)

2. Nhật: Ngày thứ tư sau thảm họa kép (VNN)

3. Ngày thứ 5: Chật vật ngăn thảm họa hạt nhân

4. Nhật Bản ngày thứ 6: Hoảng loạn bao trùm

5.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s