Erasmus-Mundus: Một số chương trình học bổng khác (Chính sách công và Luật và Kinh tế)

1. Chính sách công (Public Policy)
Học ở 4 nước: Hungary, Tây Ban Nha, Hà Lan, và Anh Quốc

2. Luật và Kinh tế học (Law and Economics)

Cả hai chương trình Master này đều hay và có thể là Pathway để apply tiến sỹ Kinh tế học.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s