Reckless Endangerment (Crisis 2008)


Quyển sách này đề cập đến việc thất bại của chính sánh quản lý trong để đảm bảo các nguyên tắc/ quy định hiện hành. Đây là một trong 2 nguyên nhân được xem là quan trọng dẫn đến khủng hoảng 2008. Nguyên nhân là: “This book shows government helping well-connected individuals, who in turn helped the government officials. Results: Reckless policy”
Taylor, J.B (2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s