Tính lạm phát theo GDP Deflator

1. GDP Deflator = (Nominal GDP/Readl GDP)*100

2. Làm thế nào sử dụng GDP deflator: http://www.hm-treasury.gov.uk/data_gdp_annex.htm

Advertisements

3 thoughts on “Tính lạm phát theo GDP Deflator

 1. Em chào anh Minh Anh, em là sinh viên năm 2 của UEB. Anh cho em hỏi là về khái niệm “Đầu tư” trong kinh tế học khi tính GDP theo p2 chi tiêu, như em hiểu là tổng đầu tư ở trong nước của tư nhân. Nó bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị và nhà xưởng hay sự xây dựng, mua nhà mới của hộ gia đình,… theo nguồn của tổng cục thống kê có 3 dữ liệu đầu tư là: đầu tư khu vực tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư khu vực nhà nước. Vậy đâu mới là dữ liệu cho đầu tư trong cách tính GDP theo p2 chi tiêu ạ. Em cảm ơn anh!

  • Như bạn đã đề cập: Cấu phần Đầu tư trong GDP: “.. về trang thiết bị và nhà xưởng hay sự xây dựng, mua nhà mới của hộ gia đình”. SỐ liệu về đầu tư này bạn xem ở: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=388&idmid=3&ItemID=14477
   Những số liệu đầu tư của khu vực tư nhân, nước ngoài, hay nhà nước nếu không “về trang thiết bị và nhà xưởng hay sự xây dựng, mua nhà mới của hộ gia đình,… ” thì không nằm trong GDP.

  • Đầu tư trong GDP là sản phấm cuối cùng. Bạn xem lại thống kê GDP, họ sẽ đề cập cụ thể và chỉ ra đóng góp của tiêu dùng cá nhân, đầu tư, tiêu dùng chính phủ ròng và xuất khẩu ròng.

   Còn ba nhóm đầu tư “đầu tư khu vực tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư khu vực nhà nước” là phân loại nhóm đầu tư theo thành phần nên mỗi thành phần gồm có cả “sản phẩm trung gian” và “sản phẩm cuối cùng”, do vậy dùng bất kỳ thành phần nào trong 3 thành phần này để đại diện cho đầu tư đều không đúng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s