Ngân hàng dữ trự liên bang Hoa Kỳ FED: Người anh hùng hay là kẻ tội đồ hay là cả hai?

Rất đáng bỏ ra 1h30 phút để theo dõi cuộc thảo luận này. Đây là một cuộc tranh luận rất thú vị và có rất nhiều điều để học hỏi.

Link:
The Fed: Hero, Villain or Both?

Advertisements

2 thoughts on “Ngân hàng dữ trự liên bang Hoa Kỳ FED: Người anh hùng hay là kẻ tội đồ hay là cả hai?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s