The Macroeconomist as Scientist and Engineer (Mankiw)

Đây là một bài viết của Mankiw (Harvard Uni) liên quan đến triết học kinh tế – đi vào tranh luận nhà kinh tế học vĩ mô nên là nhà khoa học hay là kỹ sư. Bài viết được cung cấp bởi một người bạn của Website (Mrs Left– )
Download tại: http://www.economics.harvard.edu/faculty/mankiw/files/Macroeconomist_as_Scientist.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s