Liệu giảm thuế có dẫn đến tăng trưởng kinh tế?

wpid-einstein-tax-quote2

Nguồn ảnh: https://taxnewsonlinereport.wordpress.com

Bài viết này tóm tắt những vần đề được thảo luận bởi Gale và Samwick (2014). Cụ thể, hai tác giả bàn về những tác động của thay đổi thuế thu nhập vào tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung vào hai vấn đề: (1) giảm thuế thu nhập cá nhân và (2) cải cách thuế thu nhập.

Kết luận chính của nghiên cứu là:

  • Giảm thuế có 2 hiệu ứng (điều này có thể suy luân được từ lý thuyết kinh tế) :

+ Hiệu ứng thay thế: Các khoản thu nhập sau thuế có được từ làm việc, tiết kiệm và đầu tư tăng lên. Do vậy thúc đẩy nỗ lực làm việc, tiết kiệm và đầu tư.

+ Hiệu ứng thu nhập: Vì thu nhập tăng lên nên có khuynh hướng giảm làm việc, tiết kiệm, và đầu tư.

Hai hiệu ứng này có tác động trái ngược nhau lên hoạt động kinh tế: Hiệu ứng thay thế góp phần gia tăng, còn hiệu ứng thu nhập lại làm giảm đi.

  • Giảm thuế và giảm chi tiêu:

Nếu giảm thuế không đi đôi với giảm chi tiêu, sẽ dẫn đến việc gia tăng vay mượn của chính phủ. Một trong những hệ lụy là sự suy giảm của tiết kiệm quốc gia, dẫn đến nguồn lực vốn bị suy yếu. Điều này có hại đối với tăng trưởng dài hạn của quốc gia.

Nghiên cứu đã cung cấp dẫn chứng lịch sử và phân tích mô phỏng chỉ ra rằng: giảm thuế mà không cắt giảm chi tiêu ngay sẽ có ít tác động đến tăng trưởng. Ngược lại, giảm thuế đi kèm với cắt giảm những chi tiêu mà không hiệu suất sẽ tăng sản lượng của nền kinh tế.

  • Cải cách thuế

Thông thường mọi người hay giả định rằng cải cách thuế (giảm thuế và mở rộng cơ sở thu thuế[1] (tax base)) sẽ tăng quy mô nền kinh tế trong dài hạn. Tuy nhiên điều mà ít được chú ý là: mở rộng cơ sở thu thuế bằng cách cắt giảm hoặc xóa bỏ chi tiêu thuế (tax expenditures)[2] sẽ tăng mức thuế hữu hiệu, do vậy đi ngược với chính sách giảm thuế. Nhưng, mở rộng cơ sở thuế giúp phân bổ lại nguồn lực từ các khu vực được ưu tiến thuế đến những khu vực có lơi tức kinh tế (trước thuế) cao nhất.

  • Liệu giảm thuế có dẫn đến tăng trưởng kinh tế

Chính sách thuế được thiết kế tốt có tiềm năng để tăng sản lượng, tuy nhiên không thể bảo đảm rằng tất cả những thay đổi thuế sẽ có hiệu ứng tích cực vào hoạt động kinh tế. Một chính sách thuế thúc đẩy tăng trưởng gồm có những đặc điểm sau:

  • Hiệu ứng thay thế lớn, trong khi đó hiệu ứng thu nhập nhỏ.
  • Giảm mức độ méo mó giữa các khu vực kinh tế hoặc giữa các mức độ thu nhập và tiêu dùng.
  • Thâm hụt ngân sách tăng ít.

[1] Cơ sở thuế (Tax base): Tổng giá trị tài sản tài sản hoặc doanh thu mà chính phủ đánh thuế.  Một ví dụ của mở rộng cơ sở thu thuế (broadening the tax base) là giảm mức thu nhập bắt đầu đánh thuế (từ mức thu nhập 60 triệu/năm xuống mức 20 triệu/năm).

[2] Chi tiêu thuế (Tax expenditures): gồm các hoạt động miễn, giảm thuế đối với những nhóm cá nhân hoặc hoạt động nhất định.

Nguồn:

Gale, William G., and Andrew A. Samwick. “Effects of income tax changes on economic growth.” Brookings (2014).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s