Download sách và tài liệu

B
Collections of Books on Business Cycles
1. The American Business Cycle: Continuity and Change )1986)

2. Business Cycles, Indicators and Forecasting (1991)

3. Business Cycles, Inflation, and Forecasting, 2nd ed (1983)

4. Reducing Inflation: Motivation and Strategy

5. Business Cycles: Theory, History, Indicators, and Forecasting

6. The Great Inflation (2008) – Updating

E
1. Ending Government Bailouts: As We Know Them (Standford Uni)  (Nguồn: Hoover Institution Stanford University)

2. Economics and policy in the Age of Trump

H

1. Hướng dẫn đọc dữ liệu của IFS (IMF)
2. Human Action (Ludwig von Mises)- Kinh tế học Áo – Đây là một trong những quyển sách kinh tế hay nhất mà tôi từng đọc (1000 trang). Nguồn: Viện Ludwig von Mises

M

– Collection of Books on Monetary Economics
1. Money in Historical Perspective

2. Monetary Policy under Very Low Inflation in the Pacific Rim, NBER-EASE

3. The State of Monetary Economics (1965)

4. A Theoretical Framework for Monetary Analysis (1971)

5. Money, History, and International Finance: Essays in Honor of
Anna J. Schwartz

6. Straining at the Anchor: The Argentine Currency Board and the Search for Macroeconomic Stability, 1880-1935

7. Monetary Policy

8. Essays on Interest Rates, Vol. 1

R

1. Recursive Models of Dynamic Linear Economies (Thomas J. Sargent- Nobel winner 2011)  (Sánh này “cực nặng”- chỉ dành cho thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh, yêu cầu nhiều kỹ năng Toán- Các bạn sinh viên cử nhân không nên đọc vì sẽ mất thời gian và đôi lúc không cần thiết)

T

1. The Demand Doctor – What would John Maynard Keynes tell to do now – and should we listen? ( (John, 2011 – The New Yorker) – Bài báo này đề cập đến những nội dung chính của học thuyết Keynes – chủ yếu là trong Lý thuyết tổng quan của Keynes. Một bài dễ hiểu, dễ đọc để hiểu về Keynes, tuy nhiên một số phản ảnh không thật sự đúng với thực tế. Anyway, bài này nên đọc.

2. The road to serfdom – F.A.Hayek (Đường về Nô lệ). Nguồn: Viện Ludwig von Mises

 

3. THE ROAD AHEAD FOR THE FED (Edited by JOHN D. CIORCIARI and JOHN B. TAYLOR) (Nguồn: Hoover Institution Stanford University)

 

4. The 3-Equation New Keynesian Model — A Graphical Exposition

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s